OPATIJA (05/2010)Ova karta je iz privatne kolekcije. Nalazi se u samom središtu Opatije pored poznatih plaža i šetališta.  Predstavljena je na prvom izdanju 5 dana hrvatske 2010. godine. Starija verzija ove karte (bez proširenja) izrađena je 2006. godine.

Upotrebljavana je za natjecanja:
CROATIA OPEN 2010.
.....


Mjerilo: 1:3 000
Ekvidistancija: 2m

Površina: 0,25 km2

Terenski rad: Daniel Lebar 2006.g.
                     Matjaž Štanfel 2010.g.

Crtanje:  Daniel Lebar 2006.g.
              Matjaž Štanfel 2010.g.

Zadnje stanje:  svibanj 2010.g

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži OPATIJA 2010 na većoj karti

LUŽEC - ČISTINJE - MTB-O (03/2010)
Ova karta je iz kolekcije karata OK Međimurje. Nalazi se između Oštrica i Lužana Biškupečkog, a povezana je sa parkom prirode Lužec po kojem je dobila ime. Izrađena je po osnovi FOOT karte koju su napravili češki crtači godinu dana ranije.

Upotrebljavana je za natjecanja:
SAJMENI DANI MTB ORIENTEERING 2010.
4th ORIENTEERING TRIANGLE

Mjerilo: 1:10 000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 2,6 km2

Terenski rad: Vladimir Tkalec 2010 .g.
                     Milan Bílý 2009.g.
                     Roman Horký 2009.g.
                     Jan Drbal 2009.g.

Crtanje: Vladimir Tkalec 2010.g

Zadnje stanje: ožujak 2010.g

Predložena oznaka: HKMO 006 ???


Prikaži LUŽEC - ČISTINJE (mtb-o) na većoj karti

JAMURINA (01/2010)


Ova karta je proizvod Facebook grupe, a poslao ju je Krešo Keresteš iz Slovenije. Izradio ju je Klemen Kenda za potrebe treninga.

Upotrebljavana je za natjecanja:
.....


Mjerilo: 1:7 500
Ekvidistancija: 5m

Površina: 1 km2

Terenski rad: Klemen Kenda 2009.g,
                    Daniel Lebar 2010g.
Crtanje: Klemen Kenda 2009.g,
             Daniel Lebar 2010g..

Zadnje stanje: siječanj 2010 .g ?

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži JAMURINA na većoj karti

KOVČANJE (06/2009)Ova karta je dobivena "ispod stola" i vlasništvo je HV-a. Zbog još uvijek nejasnih sigurnosno-vlasničkih i inih petljancija objavljujem samo isječak kako ne bi sebi i drugima stvorio nepotrebne probleme, ali se nadam da će ju biti moguće objaviti u cijelosti. Nalazi se na otoku Lošinju a obuhvača područje zatvorenog vojnog kompleksa. Predviđena je za pripreme vojne orijentacijske vrste.


Upotrebljavana je za natjecanja:
.

Mjerilo: 1:5000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 0,54 km2

Terenski rad: Vladimir Tkalec lipanj, 2009.g.

Crtanje: Vladimir Tkalec lipanj, 2009.g

Zadnje stanje: lipanj 2009.g

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži KOVČANJE na većoj karti

DRAVSKA PARK ŠUMA - MTBO (03/2009)Ova karta je iz kolekcije karata OK Međimurje. Nalazi se na 5 minuta hoda od mog stana. Karakteristična je što se nalazi na obali rijeke Drave u Varaždinu i obuhvača prostor Dravske park šume i Šume Jelačičke uz novu sportsku dvoranu.


Upotrebljavana je za natjecanja:
SAJMENI DANI MTB ORIENTEERING 2009.

Mjerilo: 1:10 000 (dio Šuma jelačička - 1:7500)
Ekvidistancija: 2,5m

Površina: 1,8 km2

Terenski rad: Vladimir Tkalec 2001 i 2004.g.
                     Predrag Markulinčić 2004.g.
                     Željko Koščak 2009.g.

Crtanje: Vladimir Tkalec 2001, 2004 i 2009.g
             Predrag Markulinčić 2004.g.
             Željko Koščak 2009.g.

Zadnje stanje: ožujak 2009.g

Predložena oznaka: HKMO 005 ???
Prikaži DRAVSKA PARK ŠUMA - MTBO na većoj karti

ZAGREB - BUNDEK (10/2008)Ova karta je iz moje privatne kolekcije a može se pronaći i na stranicama Hrvatskog orijentacijskog saveza. Nalazi se u okolici jezera Bundek u Novom Zagrebu.
Upotrebljavana je za natjecanja:
.....


Mjerilo: 1:4 000
Ekvidistancija: 2,5m

Površina: 1 km2


Terenski rad: Damir i Ivana Gobec 2008.g.
Crtanje: Damir i Ivana Gobec 2008.g.
Zadnje stanje: listopad 2008.g


Predložena oznaka: HKOT  ???Prikaži ZAGREB - BUNDEK na većoj karti

MALO SELO (05/2008)Ova karta je iz privatne kolekcije. Dio je karte Crnog Luga i nalazi se pored tog mjesta u Gorskom Kotaru. Predstavljena je na prvom izdanju 5 dana hrvatske 2010. godine. Starija verzija ove karte (cijela karta) izrađena je za potrebe Svjetskog vojnog prvenstva u orijentaciji 1999. godine, a ova novija verzija (dio karte) predstavlja nanovo reambuliranu kartu. 

Upotrebljavana je za natjecanja:
CROATIA OPEN 2010.
.....


Mjerilo: 1:10 000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 1,5 km2

Terenski rad: Orest Kotylo 1998.g.
                     Bohdan Stramyk 1998.g.
                     Vlastislav Šebesta 2008.g.
                     Petr Cigoš.,2008.g.
                     Evžen Cigoš 2008.g.

Crtanje:  Orest Kotylo 1998.g.
              Bohdan Stramyk 1998.g.
              Vlastislav Šebesta 2008.g.
              Petr Cigoš.,2008.g.
              Evžen Cigoš 2008.g.

Zadnje stanje:  svibanj 2008.g

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži MALO SELO na većoj karti

DELNICE (2007)
Ova karta je objavljena na RouteGadget stranicama HOS-a. Nalazi se neposredno kraj Delnica, a obuhvaća i dio grada. Starija verzija ove karte izrađena je za potrebe Evropskog vojnog prvenstva u orijentaciji 1998. godine, a ova novija verzija predstavlja nanovo reambuliranu kartu i proširenje u odnosu na onu staru. Na ovom području nacrtano je nekoliko karata. 

Upotrebljavana je za natjecanja:
CROATIA OPEN 2009.
.....


Mjerilo: 1:15 000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 8 km2

Terenski rad: Orest Kotylo 1996.g.
                     Bohdan Stramyk 1996.g.,1999.g.
                     Roman Stramyk 1999.g.
                     Daniel Lebar 2002.g.,2007.g.
                     Jan Drbal 2007.g.
                     Zdeněk Sokolář 2007.g.

Crtanje:  Orest Kotylo 1996.g.

              Bohdan Stramyk 1996.g.,1999.g.
              Roman Stramyk 1999.g.
              Daniel Lebar 2002.g.,2007.g.
              Jan Drbal 2007.g.
              Zdeněk Sokolář 2007.g.

Zadnje stanje:  ? 2007.g

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži DELNICE na većoj karti

PLITVIČKA JEZERA - GORNJA JEZERA (05/2007) ?


Ovaj isječak skinut je sa stranica Holiday Mappers O-Maps. Stavio ga je Jan Drbal - jedan od crtača. Isječak objavljujem prvenstveno iz razloga što nisam siguran da će se na ovoj karti ikada trčati i tako će ostati nepoznata široj javnosti. Nalazi se na području NP Plitvička Jezera i namjenjena je (kako stoji na stranicama) za trening i promociju i na njoj je zabranjeno kretanje van puteva. Na ovom području nacrtano je nekoliko karata. 

Upotrebljavana je za natjecanja:
ALPE ADRIA CUP 2007. (promocija?)
.....


Mjerilo: 1:5 000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 0,7 km2

Terenski rad: Jan Drbal 2007.g.
                       Zdeněk Sokolář 2007.g.
                       Roman Horký 2007.g
Crtanje: Jan Drbal 2007.g.
              Zdeněk Sokolář 2007.g.
              Roman Horký 2007.g


Zadnje stanje: svibanj 2007.g

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži PLITVIČKA JEZERA - GORNJA JEZERA na većoj karti

PLITVIČKA JEZERA (04/2007)


Ova karta je skinuta sa stranica Rachael Elder. Nalazi se na području NP Plitvička Jezera. Na ovom području nacrtano je nekoliko karata. 

Upotrebljavana je za natjecanja:
ALPE ADRIA CUP 2007.
.....


Mjerilo: 1:5 000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 0,6 km2

Terenski rad: Ivan Nagy 2006.g.
                     Tomislav Kaniški 2007.g.
Crtanje:  Ivan Nagy 2006.g.
              Tomislav Kaniški 2007.g.


Zadnje stanje: travanj 2007.g

Po oznaci na karti to je ?. hrvatska orijentacijska karta

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži PLITVIČKA JEZERA na većoj karti

JA PRATIM NA FACEBOOK-U