JAMURINA (01/2010)


Ova karta je proizvod Facebook grupe, a poslao ju je Krešo Keresteš iz Slovenije. Izradio ju je Klemen Kenda za potrebe treninga.

Upotrebljavana je za natjecanja:
.....


Mjerilo: 1:7 500
Ekvidistancija: 5m

Površina: 1 km2

Terenski rad: Klemen Kenda 2009.g,
                    Daniel Lebar 2010g.
Crtanje: Klemen Kenda 2009.g,
             Daniel Lebar 2010g..

Zadnje stanje: siječanj 2010 .g ?

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži JAMURINA na većoj karti

0 komentari:

Objavi komentar

JA PRATIM NA FACEBOOK-U