KAMENITOVAC MTB-O (05/2005)Ova karta je iz kolekcije karata OK Bjelovar. Bila je objavljena na njihovim web stranicama odakle je i preuzeta. Nalazi se u blizini Bjelovara kod poznatog izletišta Kamenitovac
Upotrebljavana je za natjecanja:
.....


Mjerilo: 1:15 000
Ekvidistancija: 5m

Površina: 4,8 km2


Terenski rad: Alen Tadijanić 2003.g, Željko Belaj 2005.g.
Crtanje: Alen Tadijanić 2003.g, Željko Belaj 2005.g.
Zadnje stanje: svibanj 2005.g


Predložena oznaka: HMO 002 ???Prikaži KAMENITOVAC MTBO na većoj karti

0 komentari:

Objavi komentar

JA PRATIM NA FACEBOOK-U