UČKA (?)


Ova karta je iz moje privatne kolekcije, a dobio sam ju na 2.Svjetskim vojnim igrama u Zagrebu. 

Nalazi se na Učki  i nepoznato mi je kad je korištena i iz koje je godine, ali znam da je sigurno na njoj trčano.

Upotrebljavana je za natjecanja:
.....


Mjerilo: 1:25000
Ekvidistancija: 10m

Površina: 8 km2

Terenski rad: Alen Tadijanić ?.g.
                     Čeh Atila ?.g.
Crtanje: Alen Tadijanić ?.g.
              Čeh Atila ?.g.
Zadnje stanje: ?? .g

Predložena oznaka: HKOT ???Prikaži UČKA na većoj karti

0 komentari:

Objavi komentar

JA PRATIM NA FACEBOOK-U